Részletes Keresés
További keresési lehetőségek
Az eredmény 0 találat Találatok megtekintése
A keresési eredmények

Felhasználási feltételek

1. Bevezetés

 1.  Ez az oldal a Fundaingatlan Kft. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 117. III. emelet 33.) a továbbiakban: Üzemeltető, ill. Szolgáltató tulajdonában áll. Jelen Felhasználási Feltételek a funda.hu, www.funda.hu (http://www.funda.hu/) oldalain elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza, és a Felhasználó valamint az Üzemeltető között létrejövő szerződésnek (a továbbiakban: Szerződés) minősül.
 2. A Szolgáltatás használatával (tehát a www.funda.hu oldalra történő látogatással vagy azon bármilyen módon történő hirdetés elhelyezésével) Ön elfogadja jelen Szerződés feltételeit. Az Üzemeltető jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
 3. Az egyes szolgáltatásokra egyedileg vonatkozó feltételeket a felek közötti szolgáltatási szerződés szabályozza.

2. A Szolgáltatás használatának általános szabályai

 1. A funda.hu ingatlankereső szolgáltatása bárki számára ingyenesen, regisztráció és személyes adatok megadása nélkül hozzáférhető.
 2. A funda.hu ingatlanhirdető szolgáltatása csak regisztráció után érhető el.
  1. A regisztrációra abban az esetben jogosult, ha Ön jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha Ön saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A regisztráció során létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói fiókja, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít, a hozzáférés pedig kizárólag a Felhasználó által megadott jelszóval lehetséges.
  2. A Felhasználó köteles pontos és valós adatokat (teljes név, cím, telefonszám, e-mail cím) megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles a felhasználói fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, s a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
  3. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrált – vagy feltételezhető, hogy kettő vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált, illetve használ – az adott fiók használatát az Üzemeltető felfüggesztheti.
  4. A Felhasználó az oldalon nem adhat meg sem regisztrációhoz, sem kapcsolattartáshoz, sem hirdetéshez semmilyen emelt díjas (pl. 90-es előhívóval rendelkező) telefonszámot. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó emelt díjas telefonszámot adott meg a regisztrációkor, használ kapcsolattartásra, tüntet fel a hirdetéseiben vagy jelenít meg az oldalon bármilyen formában, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.
  5. Egy adott telefonszám csak egy hirdető kapcsolatfelvételi adatai között szerepelhet, ennek a telefonszámnak valósnak és elérhetőnek kell lennie, egyértelműen a hirdetőhöz kell tartoznia. Amennyiben bejelentés érkezik arról, hogy a megadott telefonszám nem valós, nem elérhető, vagy nem a megjelölt hirdetőhöz tartozik, az Üzemeltetőnek joga van a Felhasználó hirdetéseinek módosításához és/vagy törléséhez. A módosítás/törlés előtt a Szolgáltató kísérletet tesz a kapcsolatfelvételre.
 3. A Szolgáltatást csak azon Felhasználó jogosult igénybe venni, aki valós e-mail címet ad meg, ennek hiányában az automatikusan generált jelszóról a felhasználó nem szerezhet tudomást. Az elő belépéssel a felhasználó jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. Az első belépést követően az automatikusan generált jelszót javasoljuk megváltoztatni a felhasználó számára megjegyezhető jelszóra, ami megfelel a biztonságos jelszó követelményeinek is. A regisztráció során megadott adatok valódiságáért, pontosságáért a Felhasználó felel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy hiányos, pontatlan e-mail cím megadása esetén az oldal használatát megtagadja.
 4. Az igénybe vehető szolgáltatások alapján Felhasználó lehet:
  1. Magánszemély: Saját tulajdonú ingatlanját értékesíti, nem foglalkozik üzletszerűen ingatlanértékesítéssel, illetve -közvetítéssel.
  2. Ingatlanközvetítő: Minden olyan ingatlanok üzletszerű értékesítésével vagy közvetítésével foglalkozó jogi vagy magánszemély, aki kívül esik a 2.4.1. pontban meghatározott feltételeken.
 5. Az ingyenes és díjköteles szolgáltatások listáját és díjazását a mindenkori Hirdetési áraink tartalmazzák.
 6. A Felhasználási Feltételek rendszeres megszegése esetén az Üzemeltetőnek jogában áll a felhasználói fiók szüneteltetése, illetve törlése.
 7. Amennyiben az Üzemeltető által, jelen Felhasználási Feltételek megszegésének okokból törölt szabálysértő hirdetéshez fizetett szolgáltatás kapcsolódott, úgy annak díját az Üzemeltető nem köteles visszafizetni.
 8. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételek betartásával korlátozza, illetve megszüntesse.
 9. Az Üzemeltető a weboldalhoz való mindenkori, zökkenőmentes hozzáférést nem garantálja, a számára fel nem róható hibákból, működtetési zavarokból adódó károkért nem felel.

3. Ingatlanhirdetés feladásának feltételei

 1. Az ingatlanhirdetés feladásával és az oldal további használatával hozzájárul, hogy hirdetése megjelenjen a funda.hu-n.
 2. Az ingatlanhirdetés csak ingatlan/telek eladására vagy bérlésére vonatkozhat, ettől eltérő szolgáltatást, illetve üzleti ajánlatot (pl. hitelügyintézés, hirdetésközvetítés, címlista szolgáltatás, értékbecslés, más ingatlanközvetítő vagy iroda szolgáltatása, építőipari/kivitelezői szolgáltatások stb.) nem tartalmazhat.
 3. A hirdetések leírásában semmilyen e-mail cím, link, illetve a kapcsolatfelvételi adatokban megjelölt telefonszámtól eltérő telefonszám nem kerülhet megjelenítésre. Amennyiben egy hirdetés leírása mégis tartalmaz ilyen adatot, az Üzemeltetőnek joga van az ilyen tartalmak törlésére, a hirdetés módosítására, a Felhasználó szolgáltatásának korlátozására.
 4. Egy ingatlanhirdetés kizárólag egy konkrét ingatlant, illetve annak paramétereit tartalmazhatja (pl.: nem lehet egy lakóparkot egy hirdetésben hirdetni).
 5. Az ingatlanhirdetésben megadott paramétereknek, valamint adatoknak a valósággal teljes mértékben egyezniük kell.
 6. A hirdetésben nem használható csupa nagybetűs szöveg, html-kód, szimbólum vagy egyéb olyan karakter, amely nem a hirdetésben szereplő ingatlan közvetlen megnevezésére, leírására szolgál.
 7. Az ingatlanhirdetésekhez korlátlan számú kép csatolható (magánszemélyeknél csak aktív képfeltöltés szolgáltatás esetén).
 8. Magánszemélyek ingatlanhirdetéseikhez a főoldali kiemelés szolgáltatást csak aktív képfeltöltés szolgáltatás szolgáltatás esetén rendelhetik meg és vehetik igénybe.
 9. Minden egyes ingatlanhirdetés 60 napig aktív, ezt követően – a Felhasználó e-mailben történő értesítése mellett – az Üzemeltető inaktiválja őket. Inaktiválás után Felhasználónak a hirdetés korlátlan számú meghosszabbítására van lehetősége. Ha a hirdetés az aktív időszakban érvényességét vagy aktualitását veszti, azt Felhasználónak a rendszerből haladéktalanul törölnie kell
 10. A funda.hu fenntartja a jogot, hogy a rossz minőségű, duplikált hirdetéseket nem jeleníti meg az oldalon.
 11. A duplikált hirdetés, vagyis ugyanazon regisztrált ügyfél ugyanazon ingatlanának ugyanazon értékesítési kategóriában többször szereplő ingatlanhirdetése a funda.hu oldalon tilos, mivel rontja az oldal kezelhetőségét, a hirdetések átláthatóságát.
 12. Amennyiben bejelentés érkezik arról, hogy egy Felhasználó jogosultság nélkül (pl. a tulajdonossal megkötött, érvényes megbízási szerződés nélkül, franchise tagság nélkül, Magánhirdető esetében tulajdoni rész nélkül, tulajdonossal kötött megállapodás nélkül) hirdet, ennek kivizsgálása érdekében az Üzemeltető jogosult bekérni a megbízási szerződést, illetve azt a dokumentumot, amellyel a Felhasználó igazolni tudja a hirdetés jogszerűségét. A beérkező dokumentumot az Adatvédelmi Szabályzatunknak megfelelően kezeljük.
 13. Az Üzemeltetőnek joga van a hirdetések módosítására, illetve törlésére, amennyiben az adott hirdetés vagy Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételekben foglaltakat, vagy bármilyen szempontból kifogásolható elemet tartalmaz (Például: trágár kifejezések, szexuális vagy politikai tartalmú szövegek, helyesírási hibák, amelyek ellehetetlenítik a hirdetés megfelelő értelmezését).

4. Szerzői jogi védelem

 1. A Felhasználók csak olyan ingatlanhirdetéseket adhatnak fel, amely saját tulajdonukat képezi, vagy amely felett meghatalmazott képviselőként rendelkeznek. A feltétel az adott hirdetések minden elemére (ld. szövegek, adatok, képek) vonatkozik, így kizárja a szerzői és személyiségi jogokat sértő, plagizált tartalmak saját adatként való feltüntetését.
 2. Nem mellékelhető a hirdetéshez olyan fénykép, amely nem kapcsolódik a hirdetett ingatlanhoz, amelyen más, konkurens weboldal megnevezése, címe, logója, piktogramja szerepel, amely teljesen más ingatlant ábrázol, amely nyilvánvalóan más ügyfél hirdetésében szereplő képekkel megegyezik, ill. a jelen Felhasználási feltételekbe, jogszabályokba, vagy egyéb erkölcsi szabályokba ütközik. Az ilyen képeket tartalmazó hirdetéseket az Üzemeltetőnek jogában áll törölni. Mindezek alól kivételt képeznek azon felhasználók fotói, akik az ingatlanról készült eredeti fotók tulajdonosától azok felhasználására engedéllyel rendelkeznek.
 3. Az Üzemeltető a hirdetések szövegéért, tartalmáért, feltöltött képekért semmiféle jogi és erkölcsi felelősséget nem vállal.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által a funda.hu oldalra feltöltött, illetve más weboldalak által hivatkozott tartalmakért, továbbá azon webhelyekért, amelyekre a hirdetők által elhelyezett linkek mutatnak. Az ilyen módon közzétett hirdetésekkel, linkekkel, tartalmakkal felmerülő problémákkal kapcsolatban a Szolgáltató teljes mértékben kizárja felelősségét, a velük kapcsolatban felmerülő szolgáltatási díjra pedig teljes mértékben jogosult.
 5. Amennyiben a Felhasználó hirdetése a Felhasználó Feltételekben leírt kritériumoknak valamilyen okból nem tesz eleget, az Üzemeltetőnek jogában áll törölni azt, illetve szükség esetén eljárást indítani a Felhasználóval szemben.

5. Fizetési feltételek

 1. A díjköteles szolgáltatások igénybe vételekor (Ingatlanközvetítő csomag esetén a megrendeléskor megadott időközönként) az Üzemeltető a megrendeléskor megadott adatok alapján elektronikus számlát állít ki, 8 napos fizetési határidővel.
 2. Ingatlanközvetítő és Magánszemély Hirdetők a díjköteles szolgáltatások megrendelése esetén kötelesek annak szolgáltatási díját a megrendeléskor a kezelőfelületen kapott tájékoztatás szerint megfizetni.
 3. Az Üzemeltető a Hirdetők által megrendelt, díjköteles szolgáltatásokról a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki és küld el a Hirdetők által a kezelőfelületen megadott e-mail címre.
  1. A papír alapú és elektronikus számlával kapcsolatos technikai teendők megegyeznek, így utóbbit a hagyományoshoz hasonlóan kell érkeztetni, iktatni és könyvelni is.
  2. A Szolgáltató által kibocsátott elektronikus számla fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel van ellátva a NAV Online Számlázó programja által, valamint megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi követelményeknek. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, így az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be.
  3. A számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése a könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább 8 évben határozza meg, amely megőrzési idő az elektronikus formában kiállított számlákra is érvényes.
  4. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, ingyenesen letölthető szoftver (például Adobe Acrobat Reader) beszerzése, telepítése és használata a Hirdető feladata.
  5. Az elektronikus számla kiegyenlítése banki átutalással banki készpénzes befizetéssel és belföldi postautalvánnyal (rózsaszín csekkel) lehetséges.
 4. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, ha azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták.
 5. Nem teljes hónap vagy fizetési periódus teljesítése esetén, a Szolgáltató csak abban az esetben állít ki számlát, ha a Szolgáltatás az időtartam kivételével hiánytalanul teljesült, egyéb esetben a számlázott összeg a ténylegesen teljesített Szolgáltatás alapján arányosan csökkentett összeg lesz.
 6. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén – ettől eltérő megállapodás hiányában – a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára, valamint a behajtással felmerülő költségeket is a Felhasználóra hárítja.
 7. Amennyiben a Megrendelő a számlát alapos indok nélkül a fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató jogosult – elektronikus fizetési értesítés, illetve felszólítás küldését követően – a Felhasználó további Szolgáltatásait részleges vagy teljes mértékben korlátozni, illetve újabb megrendelésének elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
 8. Pénzköveteléseinek behajtása érdekében a Szolgáltatónak jogában áll a hosszabb és költségesebb peres eljárás helyett jogi úton fizetési meghagyás kibocsátását kérni, mely jogerőre emelkedése esetén bírósági ítéletként viselkedik. Ennek alapján, önkéntes teljesítés hiányában (előzetes peres eljárás nélkül) a Szolgáltató javára bírósági végrehajtás kérhető.
 9. Kedvezményes Szolgáltatás esetén a szerződés lejárta előtti felmondás esetén az időarányos, nem kedvezményes összeg képezi az elszámolás alapját.
 10. Határozatlan idejű szerződés esetén a szerződést bármely fél egyoldalúan felmondhatja. A felmondásra irányuló szándékot legkésőbb a számlázási periódus lejárta előtt öt nappal a felek tudomására kell hozni.
 11. Szolgáltatást visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. A Szolgáltatás felmondása leghamarabb az utolsó kiszámlázott periódus után lesz érvényes.

Adatvédelmi irányelvek

 • Kapcsolat az Irodával

  1067 Budapest, Csengery utca 78.

  +36 70-3122794

  +36 1-7214727

  info@funda.hu

 • Keresés

  További keresési lehetőségek

Hirdetések összehasonlítása